BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

to disgruntle verärgern {vt}

disgruntling verärgernd

disgruntled verärgert [listen]

disgruntles verärgert [listen]

disgruntled verärgerte

to disgruntle sb. jdn. verstimmen {vt}