BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Handballspiel {n} [sport] handball match; handball game

Handballspiele {pl} handball matches; handball games