BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Kletterer {m}; Kletterin {f} climber

Kletterer {pl}; Kletterinnen {pl} climbers