BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Kieselsäuregel {n}; Kieselgel {n}; Silikagel {n}; Silicagel {n} (Trocknungsmittel) silica gel

mikrosphärisches Silikagel microsphere silica gel