BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

schistous coal Schieferkohle {f} [geol.]

slaty; shaly; schistous; schistic schieferartig; schieferig {adj} [min.]

slaty; shaly; foliated; flaky; schistous; schistic schiefrig {adj} [geol.]