BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

salpetre [Br.]; saltpeter [Am.]; potassium nitrate; nitre [Br.]; niter [Am.] Salpeter {m}; Kaliumnitrat {n} [chem.]

salpetre-covered [Br.]; salpeter-covered [Am.] salpeterbedeckt {adj} [chem.]

Chile nitre; Chile salpetre; caliche; soda nitre Chilesalpeter {m} [min.]

coating; efflorescence [listen] Mauerausschlag {m}; Beschlag {m} [constr.]

salpetre efflorescence [Br.]; salpeter efflorescence [Am.] Salpeterausschlag {m}; Salpeterfraß {m}