BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

scissortail rasbora; golden-striped rasbora Glasrasbora {f}; Dreilinienrasbora {f} (Rasbora trilineata) [zool.]

harlequin rasbora Keilfleckbärbling {m} (Rasbora heteromorpha) [zool.]

magnificent rasbora; red-tailed rasbora Rotschwanzrasbora {f} (Rasbora borapetensis) [zool.]