BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

pathology; pathological symptom Pathologie {f}; pathologisches Symptom {n} [med.]

pathologies; pathological symptoms Pathologien {pl}; pathologische Symptome {pl}