BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

jujubes (botanical genus) Jujuben {pl} (Ziziphus) (botanische Gattung) [bot.]

Chinese date; Korean date; Indian date; red date; jujube Chinesische Dattel {f}; Rote Dattel {f}; Chinesische Jujube {f}; Brustbeere {f}; Azufaifa {f} (Ziziphus jujuba)

Ber; Chinee Apple; Jujube; Indian plum; Masau Indische Jujube {f}; Filzblättrige Jujube {f} (Ziziphus mauritiana)