BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

flaky flockig {adj}

flakier flockiger

flakiest am flockigsten

flaky schuppig {adj}

flaky skin schuppige Haut {f}

flaky [coll.] unzuverlässig {adj}

flaky bröcklig; bröckelig; blättrig {adj}

leaflike; foliated; foliaceous; laminated; lammelar; flaky blättrig {adj}

slaty; shaly; foliated; flaky; schistous; schistic schiefrig {adj} [geol.]

pastry dough; pastry [listen] Gebäckteig {m}; Teig {m} [cook.] [listen]

puff pastry; flaky pastry Blätterteig {m}

filo pastry; phyllo pastry Strudelteig {m}

fir trees; firs (botanical genus) Tannenbäume {pl}; Tannen {pl} (Abies) (botanische Gattung) [bot.]

Algerian fir Algier-Tanne {f}; numidische Tanne {f} (Abies numidica)

balsam fir Balsamtanne {f} (Abies balsamea)

Baishanzu fir Baishanzu-Tanne {f} (Abies beshanzuensis)

blue fir Blautanne {f}; blaue Edeltanne {f} (Abies procera glauca)

Bulgarian fir bulgarische Tanne (Abies borisii-regis)

noble fir Edeltanne {f}; pazifische Edeltanne {f}; Silbertanne {f} (Abies procera / Abies nobilis)

Faber's fir Fabers Tanne {f} (Abies fabri)

subalpine fir; Rocky Mountain fir Felsengebirgstanne {f} (Abies lasiocarpa)

Taiwan fir Formosa-Tanne {f} (Abies kawakamii)

Fraser fir; Southern balsam fir Fraser-Tanne {f} (Abies fraseri)

red fir; silvertip fir Goldtanne {f}; Prachttanne {f} (Abies magnifica)

Bristlecone fir Grannentanne {f}; Santa-Lucia-Tanne {f} (Abies bracteata)

Colorado white fir Grautanne {f}; Kolorado-Tanne {f} (Abies concolor)

Guatemalan fir Guatemala-Tanne {f} (Abies guatemalensis)

Greek fir griechische Tanne {f} (Abies cephalonica)

sacred fir heilige Tanne {f} (Abies religiosa)

East Himalayan fir Himalaya-Tanne {f} (Abies spectabilis)

Syrian fir; Cilician fir kilikische Tanne {f}; zilizische Tanne {f} (Abies cilicica)

Korean fir Korea-Tanne {f} (Abies koreana)

corkbark fir Korktanne {f} (Abies lasiocarpa arizonica)

grand fir; giant fir; Western/lowland white fir; Vancouver fir; Oregon fir Küstentanne {f}; Riesentanne {f} (Abies grandis / Abies excelsior)

Maries' fir Maries-Tanne {f} (Abies mariesii)

Min fir Min-Tanne {f} (Abies recurvata)

Momi fir; Japanese fir Momi-Tanne {f} (Abies firma)

needle fir; Manchurian fir Nadeltanne {f}; mandschurische Tanne {f} (Abies holophylla)

Sicilian fir Nebrodi-Tanne {f} (Abies nebrodensis)

Nikko fir Nikko-Tanne {f} (Abies homolepis)

Nordmann fir; Caucasian fir Nordmanntanne {f}; Kaukasus-Tanne {f} (Abies nordmanniana)

Khinghan fir ostsibirische Tanne {f} (Abies nephrolepis)

Pindrow fir Pindrow-Tanne {f} (Abies pindrow)

Pacific silver fir; red fir; lovely fir; Cascades fir Purpurtanne {f} (Abies amabilis)

Sakhalin fir Sachalin-Tanne {f} (Abies sachalinensis)

Shensi fir Schensi-Tanne {f} (Abies chensiensis)

flaky fir schuppenrindige Tanne {f} (Abies squamata)

Siberian fir sibirische Tanne {f} (Abies sibirica)

Spanish fir spanische Tanne {f} (Abies pinsapo)

Veitch's fir Veitchs Tanne {f} (Abies veitchii)

European silver fir Weißtanne {f}; Silbertanne {f} [ugs.]; Edeltanne {f} [ugs.] (Abies alba)

Delavay's fir Yunnan-Tanne {f}; Delavays Tanne {f}; (Abies delavayi)

Ziyuan fir Ziyuan-Tanne {f} (Abies ziyuanensis)