BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

cubic centimetre /cc/ Kubikzentimeter {m} /cm³; ccm/

square centimetre [Br.] (cm²); square centimeter (cm²) Quadratzentimeter {m} (cm²)

metre [Br.]; meter [Am.] [listen] Meter {m,n}

metres; meters Meter {pl}

kilometre; kilometer /km/ Kilometer {m,n} /km/

hectometre; hectometer (rarely used) Hektometer {m,n} (unüblich)

decameter Dekameter {m,n}

decimetre; decimeter /dm/ Dezimeter {m,n} /dm/

centimetre; centimeter /cm/ Zentimeter {m,n} /cm/

millimetre; millimeter /mm/ Millimeter {m,n} /mm/

micrometre; micrometer; micron Mikrometer {m,n} /µm/; Mikron {n}

nanometre; nanometer; milli-micron Nanometer {m,n} /nm/

picometre; picometer Pikometer {m,n} /pm/

femtometre [Br.]; femtometer [Am.]; fermi [phys.] Femtometer {m,n} /fm/; Fermi {n} [phys.]

serial meter laufender Meter