BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

apnea backup ventilation; apnea ventilation Apnoe-Beatmung {f} [med.]

sleep apnoea [Br.]; sleep apnoea syndrome [Br.]; sleep apnea [Am.]; sleep apnea syndrome [Am.] Schlafapnoe; Schlafapnoe-Syndrom {n} /SAS/ [med.]

mixed sleep apnoea gemischte Schlafapnoe

obstructive sleep apnoea obstruktive Schlafapnoe

central sleep apnoea zentrale Schlafapnoe

apnoea [Br.]; apnea [Am.] Apnoe {f}; Atemstillstand {m} [med.]