BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

Ganymede (the largest of Jupiter's satellites) Ganymed {m} (größter Jupitermond) [astron.]

Io (moon of Jupiter) Io {f} (Jupitermond) [astron.]

Jupiter Jupiter {m} [astron.]

Jove; Jupiter (god of sky, thunder and lightning in Roman mythology) Jupiter {m} (Gott des Himmels, des Donners und der Blitze in der römischen Mythologie)