DEEn De - En
DeEs Dictionary De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Search for:
Mini search box
 

9 results for navn
Tip: Search for more words (boolean OR): word1, word2

 German  Spanish

dänisch Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn] [EU] en danés Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

Dänisch Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn] [EU] En danés Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

Dänisch:"fritagelse for importtold" og "licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]" [EU] En danés:«fritagelse for importtold» og «licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]»

Dänisch Interventionsprodukter, som ... (navn og adresse betalings- eller interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i ... (det pågældende land og adressen det forventede oplagringssted). [EU] En danés Interventionsprodukter, som ... (navn og adresse betalings- eller interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i ... (det pågældende land og adressen det forventede oplagringssted).

Dänisch:"licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]" [EU] En danés:«licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]»

Dänisch Produkter fra intervention, som ... (navn og adresse interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i ... (det pågældende land og adressen det forventede oplagringssted). [EU] En danés Produkter fra intervention, som ... (navn og adresse interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i ... (det pågældende land og adressen det forventede oplagringssted).

in dänisch: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn] [EU] En danés: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

in dänisch: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn] [EU] En danés: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. ... udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)" [EU] NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land

The example sentences were kindly provided by:
[I] IndustryStock.com, [L] spanisch-lehrbuch.de.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners