DEEn De - En
DeEs De - Es
DePt Dictionary De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
nett
Search for:
Mini search box
 

4 results for nett
Tip: Gender of German nouns:
{m} = der, {f} = die, {n} = das, {pl} = die

 German  Portuguese

Ungarisch A visszatérítés elő;zetes rögzítése nélküli kiviteli engedély ... kilogramm mennyiségű;, a 16. rovatban feltüntetett termékekre, ... EUR/nettó tonna visszatérítési mértékkel [EU] Em húngaro A visszatérítés elő;zetes rögzítése nélküli kiviteli engedély ... kilogramm mennyiségű;, a 16. rovatban feltüntetett termékekre, ... EUR/nettó tonna visszatérítési mértékkel

Ungarisch A visszatérítés elő;zetes rögzítésével rendelkező; engedély, a visszatérítés mértéke: ... euró/nettó tonna [EU] Em húngaro A visszatérítés elő;zetes rögzítésével rendelkező; engedély, a visszatérítés mértéke: ... euró/nettó tonna

Ungarisch A visszatérítés legfeljebb a következő; mennnyiségre érvényes: ... (az a mennyiség, melyre az engedélyt kiállították) nettó tonna [EU] Em húngaro A visszatérítés legfeljebb a következő; mennnyiségre érvényes: ... (az a mennyiség, melyre az engedélyt kiállították) nettó tonna

Ungarisch Az engedély kérelmezésének elő;feltétele az, hogy a Bizottság a kérelmezés tényleges napján minimum az alábbi összegben rögzíti a visszatérítés mértékét: ... (az engedélykérelmező; által igényelt legalacsonyabb visszatérítési mérték) euró/nettó tonna. [EU] Em húngaro Az engedély kérelmezésének elő;feltétele az, hogy a Bizottság a kérelmezés tényleges napján minimum az alábbi összegben rögzíti a visszatérítés mértékét: ... (az engedélykérelmező; által igényelt legalacsonyabb visszatérítési mérték) euró/nettó tonna.

Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2020
Your feedback:
Ad partners