DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
Zee
Search for:
Mini search box
 

8 results for zee
Tip: When typing your search word: Press "cursor right" → to get word suggestions

 German  English

Die Zölle auf Waren der Position ex 2008.9903 des norwegischen Zolltarifs (Mais, ohne Zuckermais (Zee mays var. [EU] The customs duty for products classified within Norwegian code ex 2008.9903 (maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var.

gestützt auf die Artikel 3, 4 und 6d der See- und Küstenfischereiordnung 1977 [EU] Having regard to Articles 3, 4 and 6d of the Reglement zee- en kustvisserij 1977

Groen dubbel gearceerd [EU] * Open voor garnalenvisserij zolang er in de Zuiddostlauwers (W'zee) nog op garnalen mag worden gevist ** Pulsvisserij toegestaan, in ruil waarvoor het omringende gebied tot zone III is verklaard Separate maps of the zones zone I

In niederländisch: Uitvoer van graan over zee - Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93 [EU] In Dutch: Uitvoer van graan over zee - Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

In niederländisch: Uitvoer van graan over zee - Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13 [EU] In Dutch: Uitvoer van graan over zee - Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

Niederländisch Uitvoer van graan over zee - Artikel 13, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 127/2009 [EU] In Dutch Uitvoer van graan over zee - Artikel 13, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 127/2009

Niederländisch Uitvoer van graan over zee - Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12 [EU] In Dutch Uitvoer van graan over zee - Verordening (EU) nr. 234/2010, artikel 12

* Open voor garnalenvisserij zolang er in de Zuiddostlauwers (W'zee) nog op garnalen mag worden gevist ** Pulsvisserij toegestaan, in ruil waarvoor het omringende gebied tot zone III is verklaard Teilkarten der Gebietszonen zone I zone II zone III [EU] zone III

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2021
Your feedback:
Ad partners


Sprachreisen.org