DEEn Dictionary De - En
DeEs De - Es
DePt De - Pt
 Vocabulary trainer

Spec. subjects Grammar Abbreviations Random search Preferences
Search in Sprachauswahl
jau
Search for:
Mini search box
 

9 results for jau
Tip: Switch to a simpler design?
Preferences: Choose Design "Simple".

 German  English

JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan [EU] JAU YEOU INDUSTRY CO. LTD, Kangshan

Lettisch: ;reja no samazinā;ta nodokļ;a importa licences par produktu ar ;rtas nr. ... uz pilna apjoma nodokļ;a importa licenci ar nodokļ;u likmi .../100 kg, kas ir samaksā;ta; licence jau izdota [EU] In Latvian: ;reja no samazinā;ta nodokļ;a importa licences par produktu ar ;rtas nr. ... uz pilna apjoma nodokļ;a importa licenci ar nodokļ;u likmi .../100 kg, kas ir samaksā;ta; licence jau izdota

lettisch Penė;jimui skirti gyvi jauč;iai, kurių; vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004) [EU] in Latvian Penė;jimui skirti gyvi jauč;iai, kurių; vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

Licencija, pagal kurią; taikomas sumaž;intas importo muitas, ;duota produktui, kurio ;sakymo Nr. ..., pakeista į; licenciją;, pagal kurią; taikomas visas importo muitas, kurio norma yra .../100 kg, muitas sumokė;tas; licencija jau priskirta [EU] Licencija, pagal kurią; taikomas sumaž;intas importo muitas, ;duota produktui, kurio ;sakymo Nr...., pakeista į; licenciją;, pagal kurią; taikomas visas importo muitas, kurio norma yra .../100 kg, muitas sumokė;tas; licencija jau priskirta

Litauisch: Licencija, pagal kurią; taikomas sumaž;intas importo muitas, ;duota produktui, kurio ;sakymo Nr. ..., pakeista į; licenciją;, pagal kurią; taikomas visas importo muitas, kurio norma yra .../100 kg, muitas sumokė;tas; licencija jau priskirta [EU] In Lithuanian: Licencija, pagal kurią; taikomas sumaž;intas importo muitas, ;duota produktui, kurio ;sakymo Nr. ..., pakeista į; licenciją;, pagal kurią; taikomas visas importo muitas, kurio norma yra .../100 kg, muitas sumokė;tas; licencija jau priskirta

Litauisch "Penė;jimui skirti gyvi jauč;iai, kurių; vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)" [EU] In Lithuanian 'Penė;jimui skirti gyvi jauč;iai, kurių; vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)'

Litauisch "Penkias darbo dienas galiojanti ir jauč;ių ;sos be kaulo muitinio sandė;liavimo procedū;rai į;forminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį; nenaudojama licencija" [EU] In Lithuanian "Penkias darbo dienas galiojanti ir jauč;ių ;sos be kaulo muitinio sandė;liavimo procedū;rai į;forminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį; nenaudojama licencija"

;reja no samazinā;ta nodokļ;a importa licences par produktu ar ;rtas nr. ... uz pilna apjoma nodokļ;a importa licenci ar nodokļ;u likmi .../100 kg, kas ir samaksā;ta; licence jau izdota [EU] ;reja no samazinā;ta nodokļ;a importa licences par produktu ar ;rtas nr.... uz pilna apjoma nodokļ;a importa licenci ar nodokļ;u likmi.../100 kg, kas ir samaksā;ta; licence jau izdota

Penė;jimui skirti gyvi jauč;iai, kurių; vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006) [EU] Penė;jimui skirti gyvi jauč;iai, kurių; vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)

The example sentences [G] were kindly provided by the Goethe Institute.
Sentences marked by [EU] derived from DGT Multilingual Translation Memory. The European Commission retains ownership of the copyright in the original data.
No guarantee of accuracy or completeness!
©TU Chemnitz, 2006-2019
Your feedback:
Ad partners


Sprachreise mit Sprachdirekt
Sprachreisen.org