BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Neomycet {m}; gebietsfremde Pilzart {f}; neobiotische Pilzart {f} [biol.] alien fungal species; invasive fungal species

Neomyceten {pl}; gebietsfremde Pilzarten {pl}; neobiotische Pilzarten {pl} alien fungal species; invasive fungal species

Neozoon {n}; gebietsfremde Tierart {f}; neobiotische Tierart {f} [zool.] alien animal species; invasive animal species

Neozoen {pl}; Neozoa {pl}; gebietsfremde Tierarten {pl}; neobiotische Tierarten {pl} alien animal species; invasive animal species

Neuling {m}; gebietsfremde Pflanze {f}; Neophyt {m}; neobiotische Pflanze {f} [bot.] neophyte

Neulinge {pl}; gebietsfremde Pflanzen {pl}; Neophyten {pl}; Neophyta {pl}; neobiotische Pflanzen {pl} neophytes