BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

mästen {vt} to cram [listen]

mästend cramming

gemästet crammed

mästet crams

mästete crammed

Vieh mästen {vt} [agr.] to fatten cattle; to fat cattle

mästend fattening; fatting

gemästet fattened; fatted

mästet fattens

mästete fattened

Tiere anfüttern {vt} (mästen) to feed up [Br.] / fatten up [Am.] animals

Tiere langsam anfüttern! Gradually increase the amount of feed!