BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

konterrevolutionär; gegenrevolutionär {adj} [pol.] counter-revolutionary

Konterrevolutionär {m}; Contra {m} (Nikaragua) [pol.] counter-revolutionary; counterrevolutionist; Contra (Nicaragua)

Konterrevolutionäre {pl}; Contras {pl} counter-revolutionaries; counterrevolutionists; Contras

konterrevolutionär {adj} counterrevolutionary

Konterrevolutionär {m} counterrevolutionary