BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz
All AdjectivesAdverbs

 German  English

körnig; gekörnt {adj} grainy

körniger grainier

am körnigsten grainiest

körnig {adj} grained; grainy; granular; granulose; granulous; grenu

gleichmäßig körnig even-grained; equigranular

ungleichmäßig körnig uneven-grained; inequigranular

körnig {adv} granularly

gekörnt; körnig; granular {adj} granular

körniger more granular

am körnigsten most granular

grobkörnig; körnig; grießartig {adj} gritty

Körner bildend; körnig {adj} granulative