BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

chartern; verfrachten {vt} to charter

charternd; verfrachtend chartering

gechartert; verfrachtet chartered

charterte; verfrachtete chartered

gechartert on charter

leihen; mieten; chartern {vt} [listen] [listen] to hire [listen]

leihend; mietend; charternd hiring [listen]

geliehen; gemietet; gechartert hired [listen]