BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

etw. heraldisch bemalen; heraldisch schmücken; blasonieren {vt} (Wappenkunde) to emblazon sth.; to blazon sth. (decorate by depicting a coat of arms) (heraldry)

heraldisch bemalend; heraldisch schmückend; blasonierend emblazoning; blazoning

heraldisch bemalt; heraldisch geschmückt; blasoniert emblazoned; blazoned