BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

angaffen; gaffen; bestaunen; mit offenem Mund anstarren {vt} to gape; to gawp; to gawk (at) [listen]

angaffend; gaffend; bestaunend; mit offenem Mund anstarrend gaping; gawping; gawking

angegafft; gegafft; bestaunt; mit offenem Mund angestarrt gaped; gawped; gawked

gafft an; gafft; bestaunt gapes; gawps; gawks

gaffte an; bestaunte gaped; gawped; gawked

jdn. begaffen to gawp at sb.; to gawk at sb.