BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Toningenieur {m}; Toningenieurin {f} (Film, TV, Radio) sound engineer; recording engineer (film, TV, radio)

Toningenieure {pl}; Toningenieurinnen {pl} sound engineers; recording engineers