BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Teezeremonie {f}; Teeritual {n} [soc.] tea ceremony; way of tea

Teezeremonien {pl}; Teerituale {pl} tea ceremonies; ways of tea