BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Stützpfeiler {m} [constr.] supporting pillar

Stützpfeiler {pl} supporting pillars

Stützpfeiler {m}; Stütze {f}; Gewölbepfeiler {m} [constr.] [listen] buttress

Stützpfeiler {pl}; Stützen {pl}; Gewölbepfeiler {pl} buttresses