BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Sozialdemokrat {m}; Sozialdemokratin {f} [pol.] social democrat

Sozialdemokraten {pl}; Sozialdemokratinnen {pl} social democrats