BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

intrakranial; intrakraniell; im Schädelinneren / innerhalb des Schädels (liegend/gelegen) {adj} [anat.] intracranial; endocranial; inside the skull

intrakranielles Hämatom intracranial hematoma