BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

die Pioniertruppe {f}; die Pioniere {pl} [mil.] the engineers

Pionierkorps {n} der U.S. Army Corps of Engineers [Am.]

Pionier {m} [hist.] pioneer

Pioniere {pl} pioneers

die Jungpioniere the Young Pioneers

Rohrleitungspionier {m}; Pipeline-Pionier {m} [mil.] pipeline engineer

Rohrleitungspioniere {pl}; Pipeline-Pioniere {pl} pipeline engineers