BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Nutzungsgrad {m}; Nutzungsfaktor {m}; Ausnutzungsgrad {m}; Verwertungsgrad {m} [techn.] utilization ratio; utilization rate; utilization factor; utilisation ratio/rate/factor [Br.] [listen]

Norm-Nutzungsgrad {m} normal supply level