BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Kriegerdenkmal {n}; Gefallendenkmal {n} soldiers' monument

Kriegerdenkmäler {pl}; Gefallendenkmäler {pl} soldiers' monuments

Kriegsdenkmal {n}; Kriegerdenkmal {n}; Kriegsgedenkstätte {f}; Gefallendenkmal {n} war memorial

Kriegsdenkmäler {pl}; Kriegerdenkmäler {pl}; Kriegsgedenkstätten {pl}; Gefallendenkmäler {pl} war memorials