BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Schmuckanhänger {m}; Anhänger {m} [listen] pendant [listen]

Schmuckanhänger {pl}; Anhänger {pl} [listen] pendants

Kreuz-Anhänger {m}; Kreuz {n}; Kreuzerl-Anhänger {m} [Ös.] [listen] crucifix pendant; crucifix