BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Konkurs {m}; Bankrott {m} bankruptcy [listen]

Konkurse {pl} bankruptcies

Konkurs anmelden to file for bankruptcy

in Konkurs gehen; Konkurs machen; Bankrott machen to go bankrupt [listen]

Konkurs abwenden to avert bankruptcy; to avoid bankruptcy

betrügerischer Bankrott; betrügerische Krida {f} [Ös.] (Straftatbestand) [jur.] fraudulent bankruptcy (criminal offence)