BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

in der Kimmlinie (nachgestellt) [naut.] level; horizontal {adj} [listen]

Meereshorizont {m}; nautischer Horizont; Kimmlinie {f}; Kimm {f} [naut.] sea horizon; nautical horizon (line)