BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Kardiologe {m}; Kardiologin {f}; Herzspezialist {m}; Herzspezialistin {f} [med.] cardiologist; heart specialist

Kardiologen {pl}; Kardiologinnen {pl}; Herzspezialisten {pl}; Herzspezialistinnen {pl} cardiologists; heart specialists