BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Intermezzo {n}; Interludium {n}; musikalisches Zwischenspiel {n} [mus.] intermezzo; interlude; musical interlude