BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Hammerfinger {m} [med.] hammer finger; mallet finger

Hammerfinger {pl} hammer fingers; mallet fingers