BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Biegegesenk {n}; Gesenk {n} [mach.] bending die; die [listen]

Biegegesenke {pl}; Gesenke {pl} bending dies; dies [listen]

Biegegesenk in V-Form; V-Gesenk V-die

Schmiedegesenk {n}; Gesenk {n} (Schmiede) [techn.] impression die; forging die; closed die; die (forge) [listen]

Schmiedegesenke {pl}; Gesenke {pl} impression dies; forging dies; closed dies; dies [listen]