BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Filmszene {f}; Spielfilmszene {f} film scene; movie scene; scene [listen]

Filmszenen {pl}; Spielfilmszenen {pl} film scenes; movie scene; scenes

Outtake {m} (herausgeschnittene Filmszene) outtake; out-take