BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Feldspat {m} [min.] feldspar; felspar

glasiger Feldspat {m} ice spar

kataklasierter Feldspat; zerscherter Feldspat sliced feldspar