BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Eurydike (Gemahlin des Orpheus und Dryade in der griech. Mythologie); Eurydice (lat.) Eurydice (wife of Orpheus and dryad in Greek mythology)