BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Dornenbusch {m}; Dornbusch {m}; Dornenstrauch {m}; Dornstrauch {m} [bot.] thorn bush; thorn [Br.]; briar; brier [listen]

Dornenbüsche {pl}; Dornbüsche {pl}; Dornensträucher {pl}; Dornsträucher {pl} thorn bushes; thorns; briars; briers

Dornbusch-Nachtschwalbe {f} [ornith.] Donaldson smith's nightjar

Dornbusch-Cistensänger {m} [ornith.] tiny cisticola