BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Butterfass {n}; Butternapf {m} (Geschirr) [hist.] butter tub (dish)

Butterfässer {pl}; Butternäpfe {pl} butter tubs