BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Börsenblatt {n}; Börseblatt {n} [Ös.] [fin.] stock exchange gazette

Börsenblätter {pl}; Börseblätter {pl} stock exchange gazettes