BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

schmutzig; schäbig; zwielichtig {adj} [übtr.] [listen] seamy; seedy; grubby; sordid; squalid; tawdry [fig.] [listen]

eine schmutzige Affaire a seamy/seedy/grubby/sordid/squalid scandal

die schmutzige Seite der Stadt the seamy/seedy/grubby/sordid/squalid side of the city