BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Audio-Video-Technik {f}; AV-Technik {f} audio-video technology

Eingang {m} (AV-Technik) [techn.] [listen] input [listen]

Mehrspurverfahren {n} (AV-Technik) multitrack recording

Bandbreite {f}; Streifenbreite {f} (AV-Technik) [techn.] bandwidth [listen]

Bandbreiten {pl} bandwidths