BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 English  German

to reinitialize; to reinitialise [Br.] neu vorbereiten {adj}

reinitializing; reinitialising neu vorbereitend

reinitialized; reinitialised neu vorbereitet

to reinitialize; to reinitialise [Br.] reinitialisieren {vt}

reinitializing; reinitialising reinitialisierend

reinitialized; reinitialised reinitialisiert