BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Wüste {f}; Trockengebiet {n} [geogr.] [listen] desert [listen]

Wüsten {pl}; Trockengebiete {pl} deserts

Hitzewüste {f} hot desert; warm desert; lowland desert; flat desert

Küstenwüste {f} coastal desert

tropische Wüste hot desert

kiesbedeckte Wüste gravelly desert

tote Wüste harsh desert

winterkalte Wüste cold desert

Trockengebiet {n} [geogr.] arid region

Trockengebiete {pl} arid regions