BEOLINGUS
Dictionary - TU Chemnitz

 German  English

Nebenorgan {n}; Hilfsorgan {n} [adm.] subsidiary body

Nebenorgane {pl}; Hilfsorgane {pl} subsidiary bodies

Organ {n} [biol.] [listen] organ [listen]

Organe {pl} organs

Hilfsorgan {n}; untergeordnetes Organ ancillary organ

künstliche Organe artificial organs